Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kastamonu Eğitim Dergisi

Dergi hakkında bilgi.

Kastamonu Üniversitesi
Kastamonu Eğitim
Kastamonu University
Kastamonu Education
Journal

 
Sahibi
  Owner
Prof. Dr. Seyit AYDIN
(Rektör)
  Prof. Dr. Seyit AYDIN
(Rector)

Genel Yayın Yönetmeni

 

  Editor
Prof. Dr. Ahmet KAÇAR
  Prof. Dr. Ahmet KAÇAR

Alan Editörleri

 

  Field Editors
Doç. Dr. Duran AYDINÖZÜ
(Sosyal Bilimler Eğitimi)
  Assoc. Prof. Dr. Duran AYDINÖZÜ
(Social Science Education)
Doç. Dr. Zekeriye YERLİKAYA
(Fen Bilimleri Eğitimi)
  Assoc. Prof. Dr. Zekeriye YERLİKAYA
(Science Education)
Yrd. Doç. Dr. Muammer ERGÜN
(Eğitim Bilimleri)
  Assist. Prof. Dr. Muammer ERGÜN
(Educational Science)
Yrd. Doç. Dr. Oğuzhan KILDAN
(Okulöncesi Eğitimi)
  Assist. Prof. Dr. Oğuzhan KILDAN
(Pre-School Education)
Yrd. Doç. Dr. Gülten KÜÇÜKBASMACI
(Türkçe Eğitimi)
  Assist. Prof. Dr. Gülten KÜÇÜKBASMACI
(Turkish Education)

Yayın Kurulu

 

  Editorial Board
Prof. Dr. Azmi YETiM
(Gazi Üniversitesi)
  Prof. Dr. Azmi YETİM
(Gazi University)
Prof. Dr. Refik TURAN
(Gazi Üniversitesi)
  Prof. Dr. Refik TURAN
(Gazi University)
Prof. Dr. Leyla KÜÇÜKAHMET
(Gazi Üniversitesi)
  Prof. Dr. Leyla KÜÇÜKAHMET
(Gazi University)
Prof. Dr. Binnur YEŞİLYAPRAK
(Ankara Üniversitesi)
  Prof. Dr. Binnur YEŞİLYAPRAK
(Ankara University)
Prof. Dr. Salih ÇEPNİ
(Karadeniz Teknik Üniversitesi)
  Prof. Dr. Salih ÇEPNİ
(Karadeniz Technical University)
Prof. Dr. Ramazan ÖZEY
(Marmara Üniversitesi)
  Prof. Dr. Ramazan ÖZEY
(Marmara University)
Prof. Dr. Ramazan DİKİCİ
(Atatürk Üniversitesi)
  Prof. Dr. Ramazan DİKİCİ
(Atatürk University)
Doç. Dr. Ünal İBRET
(Kastamonu Üniversitesi)
  Assoc. Prof. Dr. Ünal İBRET
(Kastamonu University)
Yrd. Doç. Dr. Atila ÇAğLAR
(Kastamonu Üniversitesi)
  Assist. Prof. Dr. Atila ÇAĞLAR
(Kastamonu University)

Teknik Sorumlu

 

  Technical Assistant
Arş. Gör. Halil İbrahim AKYÜZ
  Resc. Asst. Halil İbrahim AKYÜZ

Sekretarya

 

  Secratary
Abdülhalim DOĞAN
  Abdülhalim DOĞAN