Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi

Dergi hakkında bilgi.

 

Editör /Editor

Prof. Dr. Metin AKAR

Yayın Kurulu / Editorial Board

Prof. Dr. Aygün ATTAR

Prof. Dr. Ünsal BEKDEMİR

Doç. Dr. Mustafa CİN

Yrd. Doç. Dr. Ali Ata YİĞİT

Yrd. Doç. Dr. Yalçın SARIKAYA

Danışma Kurulu / Advisory Board

Prof. Dr. Burcu BOSTANOĞLU

Prof. Dr. Fatih TAYFUR

Prof. Dr. Feridun EMECEN

Prof. Dr. Goran SVENSSON

Prof. Dr. Gökhan ÇAPOĞLU

Prof. Dr. Hayati DOĞANAY

Prof. Dr. Hüseyin BAĞCI

Prof. Dr. Kasım KARAKÜTÜK

Prof. Dr. Muhsin MACİT

Prof. Dr. Mustafa KİBAROĞLU

Prof. Dr. Yaşar ÖZBAY