Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Karadeniz (Black Sea-Çernoye More) Sosyal Bilimler Dergisi

Dergi hakkında bilgi.

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü                                        Editör / Руководитель работы / Editor

     Erhan İVGİN                                                                       Doç. Dr. Erdoğan ALTINKAYNAK

Genel Koordinatör / Директор / Director

Mustafa AÇA – mustafaaca@hotmail.com

Tel.: (+90) 505 3785167

 

Yayın Kurulu / Редколлегия / Editorial Board

Prof. Dr. Fikret TÜRKMEN Prof. Dr. Ali Berat ALPTEKİN Prof. Dr. Mehmet AÇA Prof. Dr. Ahmet BURAN Prof. Dr. Bekir DENİZ Prof. Dr. Mustafa ÜNAL Prof. Dr. Şefika Şule ERÇETİN Prof. Dr. Elfina SİBGATULLİNADoç. Dr. Kemal ÜÇÜNCÜ