Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Karadeniz Araştırmaları

Dergi hakkında bilgi.

 

Sahibi ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
 Bilgehan A. Gökdağ
 
Editör
Yahya Kemal Taştan
 
Yayın Danışmanı
Osman Karatay
 
Yayın Kurulu
Prof. Dr. Haydar Çakmak (Gazi Üni.)
Prof. Dr. Özkul Çobanoğlu (Hacettepe Üni.)
Prof. Dr. Necati Demir (Cumhuriyet Üni.)
Prof. Dr. A. Bican Ercilasun (Gazi Üni.)
Prof. Dr. Peter Golden (Rutgers Uni.)
Prof. Dr. Saadettin Gömeç (Ankara Üni.)
Yrd. Doç. Dr. Osman Karatay (Ege Üni.)
Dr. Yuri Kochubey (Ukrainian National Academy of. Sciences, Kiev)
Prof. Dr. David McDonald (Uni. of Wisconsin)
Prof. Dr. Hikmet Öksüz (KTÜ)
Doç. Dr. Yücel Öztürk (Sakarya Üni)
Prof. Dr. Dan D. Y. Shapira (Bar-Ilan University)
Prof. Dr. Uli Schamiloglu (University of Wisconsin)
Yrd. Doç. Dr. Feridun Tekin (Afyon.-Kocatepe Uni)
Dr. Tuğrul Veli (Avrasya Demokrasi Der.)