Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi

Dergi hakkında bilgi.

Editörler

Mehmet SARI, Türkiye

Doç. Dr. Ayşen AKKOR GÜL, Türkiye

Bölüm Editörü

Mehmet SARI, Türkiye