Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İstanbul Üniversitesi Ekonometri ve İstatistik Dergisi

Dergi hakkında bilgi.

Yazı Kurulu

Prof. Dr. Ahmet Gökçen (Başkan)
Doç. Dr. Nilgün Çil Yavuz (Başkan)
Prof. Dr. Karun Nemlioğlu
Prof. Dr. Targan Ünal 
Prof. Dr. Sedat Murat

 

 

 

Danışma Kurulu

İstanbul Üniversitesi

Marmara Üniversitesi

Gazi Üniversitesi

Uludağ Üniversitesi

Dokuz Eylül Üniversitesi

Marmara Üniversitesi

Karadeniz Teknik Üniversitesi

Uludağ Üniversitesi 

Çukurova Üniversitesi

Yeditepe Üniversitesi

İstanbul Üniversitesi

İstanbul Üniversitesi

Dokuz Eylül Üniversitesi

Karadeniz Teknik Üniversitesi

Kocaeli Üniversitesi

İnönü Üniversitesi