Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi

Dergi hakkında bilgi.

G.Ü. İletişim Fakültesi Adına Sahibi

Rektör

Prof. Dr. Süleyman BÜYÜKBERBER

 

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Dekan Vekili
Prof. Dr. Zakir AVŞAR
 
Editör
Doç. Dr. Selda BULUT
 
Editör Yardımcıları
 Öğr. Gör. Dr. Serpil AYDOS     Dr. Ayşe Elif EMRE KAYA     Dr. İbrahim Hakan DÖNMEZ    
 
Yayın Kurulu
Doç. Dr. Murat S.ÇEBİ
Doç. Dr. Serdar ÖZTÜRK
Doç. Dr. Cem YAŞIN
Doç. Dr. Gülcan SEÇKİN
Doç. Dr. Muharrem ÇETİN
Yrd. Doç. Dr. Sirel GÖLÖNÜ
Yrd. Doç. Dr. Erol İLHAN
Yrd. Doç. Dr. M.Can DOĞAN

Yayın Kurulu Sekreteryası
Arş. Gör. Çağrı KADEROĞLU BULUT
Arş. Gör. Eda TURANCI