Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Dergi hakkında bilgi.

Derginin Sahibi/Publisher: Ahmet Burçin YERELİ, Dekan/Dean

H.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi adına

on behalf of H.U. Faculty of Economics and Administrative Sciences

Yayın Kurulu Başkanı/Editor: Necmiddin BAĞDADİOĞLU

Yayın Kurulu Başkan Yrd./Deputy Editor: Uğur ÖMÜRGÖNÜLŞEN

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü/
Editorial Manager:
Şerife GÜRAN

Yayın Kurulu/Editorial Board:

Zeynep ÇOPUR Hacettepe Üniversitesi

Burak GÜNALP Hacettepe Üniversitesi

Kasım KARATAŞ Hacettepe Üniversitesi

Emel OKTAY Hacettepe Üniversitesi

İsmet ŞAHİN Hacettepe Üniversitesi

Aydın ULUCAN Hacettepe Üniversitesi

Mary Ellen ZUCKERMAN University of Newyork, (Geneseo), USA

Dimitrios BUHALIS University of Bournemouth, UK

Danışma Kurulu/Advisory Board:

Abdurrahman AKDOĞAN, Başkent Üniversitesi Ahmet Haşim KÖSE, Ankara Üniversitesi

Doğan Yaşar AYHAN, Başkent Üniversitesi Jose Ma Ferre MARTI, University of Barcelona, SPAIN

Kamil Ufuk BİLGİN, TODAİE Toshihiro MINOHARA, University of Kobe, JAPAN

Muzaffer BODUR, Boğaziçi Üniversitesi Simon WIGLEY, Bilkent Üniversitesi

Ömer Faruk ÇOLAK, Gazi Üniversitesi Erinç YELDAN, Bilkent Üniversitesi