Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Hacettepe Hukuk Fakültesi Dergisi

Dergi hakkında bilgi.

HACETTEPE HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ
Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Adına
Derginin Sahibi
Prof. Dr. Çağlar ÖZEL

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Doç.Dr. Sedat ÇAL

Editör
Doç. Dr. Sedat ÇAL

Editör Yardımcıları
Arş. Gör. Tunay TUNOĞLU
Arş. Gör. Onur Çağdaş ARTANTAŞ

Yayın Kurulu

Prof. Dr. Çağlar ÖZEL (Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
Prof. Dr. Ali Murat ÖZDEMİR (Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
Prof. Dr. Erkan KÜÇÜKGÜNGÖR (Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
Doç. Dr. Ferhat CANBOLAT (Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
Doç. Dr. Sedat ÇAL (Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi)

Danışma Kurulu

Prof. Dr. Serap AKİPEK (Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
Prof. Dr. Mustafa AKKAYA (Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
Prof. Dr. Ender Ethem ATAY (Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
Prof. Dr. Rona AYBAY (Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
Prof. Dr. Kadriye BAKIRCI (Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
Prof. Dr. Meltem CANİKLİOĞLU (Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
Prof. Dr. Hasan Tahsin FENDOĞLU (Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
Prof. Dr. Zeki HAFIZOĞULLARI (Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
Prof. Dr. Merdan HEKİMOĞLU (İzmir Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
Prof. Dr. Çiğdem KIRCA (TOBB ETÜ Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
Prof. Dr. Erdal ONAR (Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
Prof. Dr. Hakan PEKCANITEZ (Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
Prof. Dr. Türkan YALÇIN SANCAR (Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
Prof. Dr. Mithat SANCAR (Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
Prof. Dr. Fügen SARGIN (Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
Prof. Dr. Muthucumaraswamy SORNARAJAH (National University of Singapore)
Prof. Dr. Asuman TURANBOY (Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
Prof. Dr. Gülriz UYGUR (Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
Prof. Dr. Mehmet YÜKSEL (Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
Doç. Dr. Çetin ARSLAN (Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
Doç. Dr. Öykü Didem AYDIN (Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
Doç. Dr. Luigi CORNACCHIA (Universita Degli Studi di Lecce Facolta di Giurisprudenza)
Doç. Dr. Sibel HACIMAHMUTOĞLU (Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
Doç. Dr. Gus Van HARTEN (York University Osgoode Hall Law School)
Yrd. Doç. Dr. Taylan AKMAN (Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
Yrd. Doç. Dr. Ertuğrul AKÇAOĞLU (Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
Yrd. Doç. Dr. Bilge BİNGÖL (Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
Yrd. Doç. Dr. Muammer KETİZMEN (Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
Yrd. Doç. Dr. Erdem İlker MUTLU (Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
Yrd. Doç. Dr. Özge OKAY TEKİNSOY (Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
Dr. Joel I. COLÓN-RÍOS (Victoria University of Wellington)
Dr. iur. Christian SCHIMANSKY (Ruhr Bochum Üniversitesi )