Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi

Dergi hakkında bilgi.

Yayın Kurulu / Editorial Board

Prof. Dr. Fazıl Tekin
Prof. Dr. Ömer Adil Atasoy
Prof. Dr. Münevver Yılancı
Prof. Dr. Ömer Torlak
Prof. Dr. A. Mesud Küçükkalay
Doç. Dr. Özcan Dağdemir
Doç. Dr. Erdal Gümüş
Yrd. Doç. Dr. Ahmet Öztürk
Yrd. Doç. Dr. Murat Taşdemir
Yrd. Doç. Dr. Emrah Ferhatoğlu
Yrd. Doç. Dr. Cengiz Dinç
Yrd. Doç. Dr. Erkan Erdemir

Dergi Sekreteryası / Secretariat

Yrd. Doç. Dr. Abdullah Yalama

Yrd. Doç. Dr. Etem Hakan Ergeç

Yrd. Doç. Dr. Umut Koç
Arş. Gör. Zeliha Kaygısız
Arş. Gör. M. Ali Tiltay

Arş. Gör. Derviş Tuğrul Koyuncu