Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ekonomik Yaklaşım

Dergi hakkında bilgi.

 

Editor

Ozan ERUYGUR

Gazi Üniversitesi / Gazi University

 

 

Editorial Board

Hakan BERUMENT

Bilkent Üniversitesi / Bilkent University

 

Alper GUZEL

Ondokuz Mayıs Üniversitesi  / Ondokuz Mayıs University

 

Haluk KASNAKOGLU

Emekli (ODTÜ ve FAO) / Emeritus (METU and FAO)

 

Nadir OCAL

Orta Doğu Teknik Üniversitesi  / Middle East Technical University

 

Erinç YELDAN

Yaşar Üniversitesi / Yaşar University

 

 

Academic Advisory Board

 

Halis AKDER
Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Middle East Technical University

 

Yılmaz AKYÜZ
Emekli (UNCTAD) / Emeritus (UNCTAD)

 

Sumru ALTUĞ
Koç Üniversitesi  /  Koç University

 

Hakan Naim ARDOR
Gazi Üniversitesi  /  Gazi University

 

Gülen Elmas ARSLAN
Hitit Üniversitesi  /  Hitit University

 

Osman AYDOĞUŞ
Ege Üniversitesi  /  Ege University

 

Korkut BORATAV
Emekli / Emeritus

 

İsmail BULMUŞ
İzmir Ekonomi Üniversitesi  /  Izmir University of Economics

 

Necat COŞKUN
Gazi Üniversitesi  /  Gazi University

 

Sabri ÇAKLI
Abant İzzet Baysal Üniversitesi  / Abant Izzet Baysal University

 

Erol ÇAKMAK
TED Üniversitesi  /  TED University

 

Özge Aynagöz ÇAKMAK
Gazi Üniversitesi  /  Gazi University

 

Hakan ÇERMİKLİ
Gazi Üniversitesi  /  Gazi University

 

Ömer Faruk ÇOLAK
Emekli  / Emeritus

 

Meltem DAYIOĞLU
Orta Doğu Teknik Üniversitesi  / Middle East Technical University

 

Filiz ELMAS
Gazi Üniversitesi  /  Gazi University

 

Erkan ERDİL
Orta Doğu Teknik Üniversitesi  / Middle East Technical University

 

Güzin ERLAT
Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Middle East Technical University

 

Haluk ERLAT
Emekli  / Emeritus

 

Hasan ERSEL
Emekli  / Emeritus

 

Oğuz ESEN
İzmir Ekonomi Üniversitesi  /  Izmir University of Economics

 

Fikret GÖRÜN
Emekli  / Emeritus

 

Mustafa İSMİHAN
Atılım Üniversitesi  /  Atılım University

 

Zehra KASNAKOĞLU
Emekli  / Emerita

 

Muhteşem KAYNAK
Gazi Üniversitesi  /  Gazi University

 

Gülten KAZGAN
Emekli  / Emerita

 

Aziz KONUKMAN
Gazi Üniversitesi  /  Gazi University

 

Hakan MIHÇI
Hacettepe Üniversitesi  /  Hacettepe University

 

Müslüme NARİN
Gazi Üniversitesi  /  Gazi University

 

Fatih ÖZATAY
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi  / TOBB University of Economics and Technology

 

Kıvılcım METİN ÖZCAN
Bilkent Üniversitesi  / Bilkent University

 

Zeynel Abidin ÖZDEMİR
Gazi Üniversitesi  /  Gazi University

 

Tuba ONGUN
Gazi Üniversitesi  /  Gazi University

 

Dilek ÖZBEK
Emekli  / Emerita

 

Hüseyin ÖZEL
Hacettepe Üniversitesi  /  Hacettepe University

 

Nurcan ÖZKAPLAN
Işık Üniversitesi  /  Işık University

 

Erdal ÖZMEN
Orta Doğu Teknik Üniversitesi  / Middle East Technical University

 

Şerife ÖZSUCA
Ankara Üniversitesi  / Ankara University

 

Eyüp ÖZVEREN
Orta Doğu Teknik Üniversitesi  / Middle East Technical University

 

Fahriye ÖZTÜRK
Gazi Üniversitesi  /  Gazi University

 

Bedriye SARAÇOĞLU
Gazi Üniversitesi  / Gazi University

 

Ufuk SERDAROĞLU
Gazi Üniversitesi  /  Gazi University

 

Cem SOMEL
Abant İzzet Baysal Üniversitesi  / Abant Izzet Baysal University

 

Aslan SONAT
Ankara Üniversitesi  / Ankara University

 

Sinan SÖNMEZ
Atılım Üniversitesi  /  Atılım University

 

Ahmet ŞAHİNÖZ
Hacettepe Üniversitesi  /  Hacettepe University

 

Aysıt TANSEL
Emekli  / Emerita

 

Fatma TAŞKIN
Bilkent Üniversitesi  / Bilkent University

 

Erdinç TELATAR
Emekli  / Emeritus

 

Selahattin TOGAY
Gazi Üniversitesi  /  Gazi University

 

İbrahim TOKATLIOĞLU
Gazi Üniversitesi  /  Gazi University

 

Oktar TÜREL
Emekli  / Emeritus

 

Ergun TÜRKCAN
Emekli  / Emeritus

 

Ercan UYGUR
Emekli  / Emeritus

 

İşaya ÜŞÜR
Gazi Üniversitesi /  Gazi University

 

Nurhan YENTÜRK
Bilgi Üniversitesi  /  Bilgi University

 

Jülide YILDIRIM
TED Üniversitesi  /  TED University

 

Arslan YİĞİDİM
Gazi Üniversitesi  /  Gazi University