Yıl 2019, Cilt: 4 Sayı : 1 Sayfalar 26 - 32 2019-04-30
Tick-borne diseases agents in humans and current situation in Turkey
İnsanlarda kene ile bulaşan hastalık etkenleri ve Türkiye’deki mevcut durumu
Mehmet Fatih AYDIN,Ayşe COŞKUN
33 261

Anahtar Kelimeler

Inci, A., Yildirim, A., Duzlu, O., Doganay, M., Aksoy, S. (2016a). Tick-Borne Diseases in Turkey: A Review Based on One Health Perspective. PLoSNegl Trop Dis, 10(12):e0005021.
Birincil Dil tr
Konular Veteriner Hekimlik
Yayımlanma Tarihi 30 Nisan 2019
Bölüm Derlemeler
Yazarlar Orcid : 0000-0002-8325-4887Yazar: Mehmet Fatih AYDIN (Sorumlu Yazar)Kurum: KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİÜlke: Turkey

Orcid : 0000-0000-0000-0000Yazar: Ayşe COŞKUN Kurum: KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜÜlke: Turkey

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Nisan 2019


Makalenin Yazarları
Mehmet Fatih AYDIN
Ayşe COŞKUN