Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Eğitimde Kuram ve Uygulama

Dergi hakkında bilgi.

Yayın ve Danışma Kurulu

Abdullah Kuzu, Anadolu Üniversitesi, Türkiye

 

Ahmet Aypay, Osmangazi Üniversitesi, Türkiye

 

Bob Burden, Exeter University, İngiltere

 

Diljit Singh, University of Malaya, Malezya

 

Filomena Capucho, Catholic University, Portekiz

 

Firdevs Güneş, Ankara Üniversitesi, Türkiye

 

Heinke Röbken, University of Oldenburg, Almanya

 

Mehmet Akif Ersoy, Ege Üniversitesi, Türkiye

 

Michael A. Buhagiar, University of Malta, Malta

 

Murat Özbay, Gazi Üniversitesi, Türkiye

 

Selcuk Uygun, Akdeniz Üniversitesi, Türkiye

 

Todor Shopov, Sofia University, Bulgaristan

 

Turan Temur, Dumlupınar Üniversitesi, Türkiye