Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ege Akademik Bakış

Dergi hakkında bilgi.

EGE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ADINA SAHİBİ
Prof. Dr. Haluk SOYUER

EDİTÖR
Özlem ÖNDER

YARDIMCI EDİTÖRLER
Dilek DEMİRHAN
Mustafa KÜÇÜK
A. Nazif ÇATIK

YAYIN SEKRETARYASI
Derya İLİC
Nazlı Ayşe AYYILDIZ ÜNNÜ
Ural Gökay ÇİÇEKLİ
Ali Erhan ZALLUHOĞLU
Burcu TÜRKCAN
Betül AYDOĞAN

DERGİ SEKRETERİ
Sabire KAPLAN
Görkem Mustafa TÜRKER