Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Dergi hakkında bilgi.

Editörler

 

 

Yrd. Doç. Dr. Ethem DUYGULU

Prof. Dr. Faruk SAPANCALI                faruk.sapancali@deu.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Pınar KARACAN              pinar.karacan@deu.edu.tr

Arş. Gör. Pınar IŞILDAR                     pinar.isildar@deu.edu.tr

Arş. Gör. Alper ASLAN                        alper.aslan@deu.edu.tr

Arş. Gör. Emir ÖZEREN                       emir.ozeren@deu.edu.tr

Uz. Özlem ABACIOĞLU                        ozlem.abacioglu@deu.edu.tr

Arş. Gör. Ediz GÜRİPEK