Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi

Dergi hakkında bilgi.

EDİTÖR
Yasemin Arbak

EDİTÖR YARDIMCILARI
Burcu Selin Yılmaz
Gonca Konyalı

ALAN EDİTÖRLERİ
Banu Durukan
İge Pırnar
Adnan Kasman
Nazım İrem

EDİTÖRLER KURULU
İkbal Aksulu (Dokuz Eylül Üniversitesi)
Ceyhan Aldemir (Dokuz Eylül Üniversitesi)
Zeynep Aycan (Koç Üniversitesi)
Gül Bayraktaroğlu (Dokuz Eylül Üniversitesi)
Muzaffer Bodur (Boğaziçi Üniversitesi)
Nakiye Boyacıgiller (Sabancı Üniversitesi)
Tamer Çavuşgil (Michigan State University)
Mithat Çoruh (Başkent Üniversitesi)
Şayeste Daşer (Koç Üniversitesi)
Hulusi Demir (Eastern Mediterranean University)
Cemal Ekin (Providence University)
Ferda Erdem (Akdeniz Üniversitesi)
Erol Eren (Beykent Üniversitesi)
Hüsnü Erkan (Dokuz Eylül Üniversitesi)
Orhan İçöz (Yaşar Üniversitesi)
Bohdan J. Jelinski (University of Gdansk)
Erdener Kaynak (Pennsylvania State University )
Tamer Koçel (İstanbul Kültür Üniversitesi)
Recep Kök (Dokuz Eylül Üniversitesi)
Erol Manisalı (İstanbul Üniversitesi)
Mete Oktav (Dokuz Eylül Üniversitesi)
Enver Özkalp (Anadolu Üniversitesi)
Ömür Timurcanday N. Özmen (Dokuz Eylül Üniversitesi)
İlker Parasız (Türkiye Merkez Bankası)
Cengiz Pınar (Yaşar Üniversitesi)
Selami Sargut (Başkent Üniversitesi)
Fulya Savranoğlu (Akdeniz Üniversitesi)
Mustafa Tanyeri (Dokuz Eylül Üniversitesi)
Alaeddin Tileylioğlu (Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
Alp Timur (Dokuz Eylül Üniversitesi)
Selçuk Uslu (Başkent Üniversitesi)
Öcal Uslu (Dokuz Eylül Üniversitesi)
Muzaffer Uysal (Virginia Tech University)
Turgut Var (İzmir Ekonomi Üniversitesi)
Erinç Yeldan (Bilkent Üniversitesi)
Cengiz Yılmaz (Celal Bayar Üniversitesi)
Cemal Yükselen (Mustafa Kemal Üniversitesi)

YAYIM HAZIRLAMA GRUBU
İlkim Özdikmenli
Ozan Alakavuklar
Selcen Kılıçaslan
Meltem Kolday