Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Doğuş Üniversitesi Dergisi

Dergi hakkında bilgi.

İ. Cem GÖKNAR
Başkan / Editor in Chief

Sönmez ÇELİK
Yazı İşleri Müdürü / Managing Editor

Galip ALTINAY
Editör / Editor

Elif ÇEPNİ
Editör / Editor

Serkant Ali ÇETİN
Editör / Editor