Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Doğu Batı

Dergi hakkında bilgi.

KURUCUSU ve GENEL YAYIN YÖNETMENİ
Taşkın Takış

SORUMLU YAZI İŞLER MÜDÜRÜ
Erhan Alpsuyu

YAYIN KURULU

Halil İnalcık
Fuat Keyman
Mehmet Ali Kılıçbay
Etyen Mahçupyan
Şerif Mardin
Süleyman Seyfi Öğün
Doğan Özlem
Ali Yaşar Sarıbay

DANIŞMA KURULU

Cemal Bali Akal
Tülin Bumin
Ufuk Coşkun
Nezih Erdoğan
Cem Deveci
Ahmet İnam
Hasan Bülent Kahraman
Yusuf Kaplan
Kurtuluş Kayalı
Nuray Mert
İlber Ortaylı
C. Özge Özmen Pushkin
Ömer Naci Soykan
İlhan Tekeli
Mirze Mehmet Zorbay