Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Doğu Araştırmaları: Doğu Dil, Edebiyat, Tarih, Sanat ve Kültür Araştırmaları Dergisi

Dergi hakkında bilgi.

 

Sahibi ve Yazı İşleri Müdürü (Owner and Managing Editor)

Prof. Dr. Ali Güzelyüz

Yayın Kurulu (Editorial Board)

Prof. Dr. Mehmet Atalay

Prof. Dr. Mustafa Çiçekler

Prof. Dr. Ali Güzelyüz

Prof. Dr. Halil Toker

Prof. Dr. Mehmet Yavuz

Prof. Dr. Hüseyin Yazıcı

Doç. Dr. Abdullah Kızılcık

Y. Doç. Dr. Eyüp Sarıtaş

Bilimsel Danışma Kurulu (Advisory Board)

Prof. Dr. M. Fatih Andı (İstanbul Ü.)

Prof. Dr. Mehmet Atalay (İstanbul Ü.)

Prof. Dr. Bedrettin Aytaç (Ankara Ü.)

Prof. Dr. Selami Bakırcı (Atatürk Ü.)

Prof. Dr. Mustafa Çiçekler (İ. Medeniyet Ü.)

Prof. Dr. Hasan Çiftçi (Atatürk Ü.)

Prof. Dr. Veyis Değirmençay (Atatürk Ü.)

Prof. Dr. Rahmi Er (Ankara Ü.)

Prof. Dr. Ali Güzelyüz (İstanbul Ü.)

Prof. Dr. Victor el-Kik (Univ. Libanaise)

Prof. Dr. Hicabi Kırlangıç (Ankara Ü.)

Prof. Dr. A.Yaşar Koçak (İstanbul Ü.)

Prof. Dr. R.Moshtagh Mehr (A.T.Moallem U.)

Prof. Dr. Charles Melville (U. of Cambridge)

Prof. Dr. Mehdi Nouriyan (Esfahan U.)

Prof. Dr. Derya Örs (Yıldırım Beyazıt Ü.)

Prof. Dr. Halil Toker (İstanbul Ü.)

Prof. Dr. A. Naci Tokmak (Yeditepe Ü.)

Prof. Dr. Faruk Toprak (Ankara Ü.)

Prof. Dr. Mehmet Yavuz (İstanbul Ü.)

Prof. Dr. Hüseyin Yazıcı (İstanbul Ü.)

Prof. Dr. Muhammet Yelten (İst. Arel Ü.)

Prof. Dr. Nimet Yıldırım (Atatürk Ü.)

Prof. Dr. Musa Yıldız (Gazi Ü.)

Doç. Dr. Durmuş Bulgur (İstanbul Ü.)

Doç. Dr. Aysel Ergül Keskin (Atatürk Ü.)

Doç. Dr. Abdullah Kızılcık (İstanbul Ü.)

Doç. Dr. Yusuf Öz (Kırıkkale Ü.)

Doç. Dr. Asuman Belen Özcan (Ankara Ü.)

Y. Doç. Dr. Eyüp Sarıtaş (İstanbul Ü.)rk