Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi

Dergi hakkında bilgi.

YAYIN KURULU/ EDITORIAL BOARD 
Prof. Dr. Nihat ÖZTOPRAK (Marmara Üniversitesi)
Prof. Dr. Ömür CEYLAN (Kültür Üniversitesi)
Doç. Dr. Üzeyir ASLAN (Marmara Üniversitesi)
 
DANIŞMA KURULU/ ADVISORY BOARD 
Prof. Dr. Metin AKKUŞ (Atatürk  Üniversitesi)
Prof. Dr. Orhan BİLGİN (29 Mayıs Üniversitesi)
Prof. Dr. Ali Fuat BİLKAN (TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi)
Prof. Dr. Sebahat DENİZ (Marmara Üniversitesi)
Prof. Dr. Cem DİLÇİN (Hacettepe Üniversitesi)
Prof. Dr. Osman HORATA (Hacettepe Üniversitesi)
Prof. Dr. Mustafa İSEN ( Başkent Üniversitesi)
Prof. Dr. Ahmet KARTAL (Kırıkkale  Üniversitesi)
Prof. Dr. Günay KUT (Boğaziçi Üniversitesi)
Prof. Dr. Muhsin MACİT (Yüzüncü Yıl Üniversitesi)
Prof. Dr. Cihan OKUYUCU (Süleyman Şah Üniversitesi)
Prof. Dr. A. Atilla ŞENTÜRK (Arel Üniversitesi)
Prof. Dr. Tahir ÜZGÖR (Marmara Üniversitesi)
Prof. Dr. Kemal YAVUZ (İstanbul Üniversitesi)
Prof. Dr. Emine YENİTERZİ (Medeniyet Üniversitesi)
Doç. Dr. Ahmet ARI (Süleyman Demirel Üniversitesi)