Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dilbilim Araştırmaları Dergisi ( Eski adı Dilbilim Araştırmaları )

Dergi hakkında bilgi.

Deniz Zeyrek, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Yayın Yönetmeni)
Mustafa Aksan, Mersin Üniversitesi
Selçuk İşsever, Ankara Üniversitesi
Ümit Deniz Turan, Anadolu Üniversitesi
Balkız Öztürk, Boğaziçi Üniversitesi

Danışma kurulu

Yeşim Aksan, Mersin Üniversitesi
Cem Bozşahin, Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Nalan Büyükkantarcıoğlu, Hacettepe Üniversitesi
Eva Csato, Uppsala Üniversitesi
Marcel Erdal, Frankfurt Üniversitesi
İclal Ergenç, Ankara Üniversitesi
Aslı Göksel, Boğaziçi Üniversitesi
Tooru Hayasi, Tokyo Üniversitesi
Lars Johanson, Mainz Üniversitesi
Kleanthes K. Grohmann, Kıbrıs Üniversitesi
Barış Kabak, Konstanz Üniversitesi