Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dil ve Edebiyat Eğitimi Dergisi

Dergi hakkında bilgi.

 

<blockquote .="" adnan="" align="" left""="" blockquote="" color="" #333333""="" dr.="" face="" calibri""="" font="" kurulu="" mtiyaz="" n="" p="" style="" background-color:"="" ve="" yrd.="">

Prof. Dr. Ahmet Kırkkılıç

Atatürk Üniversitesi

Prof. Dr. Firdevs Güneş        

Bartın Üniversitesi

Prof. Dr. Mehmet Çelik        

Bingöl Üniversitesi

Prof. Dr. Murat Özbay          

Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. Muhsine Börekçi

Atatürk Üniversitesi

Prof. Dr. Mukim Sağır          

Erzincan Üniversitesi

Prof. Dr. Muhsin Macit            

Anadolu Üniversitesi

Prof. Dr. Nurettin Demir      

Başkent Üniversitesi

Prof. Dr. Uwe Blaesing            

Leiden Universitesi

Prof. Dr. Betty LaFace Bainbridge College
Prof. Dr. Hossein Nassaji University of Victoria

Doç Dr. Ali Fuat Arıcı          

Dumlupınar Üniversitesi

Doç Dr. Aziz Kılınç              

Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi

Doç . Dr. Eyüp Coşkun                  

Mustafa Kemal Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Adnan Karadüz

Erciyes Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Akif Çeçen İnönü Üniversitesi

Yrd. Doç Dr. Adem S. Turan

Erciyes Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Cenk Akbıyık          

Erciyes Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Doğan Bulut    

Melikşah Üniversitesi

Yrd. Doç Dr. Doğan Yüksel          

Kocaeli Üniversitesi

Yrd. Doç Dr. Hasan Bayraktar            

Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi

Yrd. Doç Dr. İsmail Çakır

Erciyes Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Kamil İşeri      

Niğde Üniversitesi

Yrd. Doç.Dr. Müfit Şenel

On Dokuz Mayıs Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Sharon Hannigan Melikşah Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Marna Broekhoff Melikşah Üniversitesi
Dr. Azamat A. Akbarov International Burch University
Dr. Nuray Grove Richmond University
Dr. Vitaly Ashkinazi Editor in Chief of the Esp-World Journal

 

Danışma ve Hakem Kurulu

Prof. Dr. Efrasiyap Gemalmaz             

Arel Üniversitesi

Prof. Dr. Abdurrahman Güzel            

Başkent Üniversitesi

Prof. Dr. Cemal Yıldız                       

Marmara Üniversitesi

Prof. Dr. Doğan Günay                    

Dokuz Eylül Üniversitesi

Prof. Dr. Engin Yılmaz                      

Sakarya Üniversitesi

Prof. Dr. Hacı Ömer Karpuz            

Pamukkale Üniversitesi

Prof. Dr. Hasan Kavruk                    

İnönü Üniversitesi      

Prof. Dr. Hayati Akyol                      

Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. İclal Ergenç            

Ankara Üniversitesi

Prof. Dr. İlhan Genç                         

Dokuz Eylül Üniversitesi

Prof. Dr. Kemal Yüce                       

Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi

Prof. Dr. Kerime Üstünova               

Uludağ Üniversitesi

Prof. Dr. Leyla Subaşı Uzun 

Ankara Üniversitesi

Prof. Dr. Mustafa Cemiloğlu            

Uludağ Üniversitesi

Prof. Dr. Şener Demirel                    

Fırat Üniversitesi

Prof.Dr. Mustafa Argunşah              

Erciyes Üniversitesi

Prof. Dr. Necati Demir                      

Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. Recep Toparlı                    

Cumhuriyet Üniversitesi

Prof. Dr. Wendy C. Kasten Kent State University
Prof. Dr. William Bintz Kent State University
Prof. Dr. Kenneth Kiewra University of Nebraska - Lincoln

Doç.Dr. Abina Arif                            

Kazan Federal Üniversitesi

Doç. Dr. Cengiz Alyılmaz                 

Atatürk Üniversitesi

Doç. Dr. Havva Yaman                    

Sakarya Üniversitesi

Doç. Dr. Derya Yaylı                        

Pamukkale Üniversitesi

Doç. Dr. Elizabet Bzhalava               

Tiflis Devlet Üniversitesi

Doç. Dr. İsmail Güleç                       

Sakarya Üniversitesi

Doç. Dr. Metin TOPRAK                  

Kocaeli Üniversitesi

Doç. Dr. Musa Çiftçi                         

Uşak Üniversitesi

Doç.  Dr. Mustafa Sarı                      

Mevlana Üniversitesi

Doç. Dr. Mustafa Zülküf Altan            

Erciyes Üniversitesi

Doç. Dr. Nesrin Sis                           

İnönü Üniversitesi

Doç. Dr. James E. Purpura Columbia University

Doç. Dr. Suat Ungan                                    

Karadeniz Teknik Üniversitesi

Doç. Dr. Erhan Aydın Erciyes Üniversitesi

Yrd. Doç Dr. Abdullah Şahin            

Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi

Yrd. Doç Dr. Ahmet Şahan              

Erciyes Üniversitesi

Yrd. Doç Dr. Ali Göçer                     

Erciyes Üniversitesi

Yrd. Doç Dr. Alparslan Okur                        

Sakarya Üniversitesi

Yrd. Doç Dr. Doğan Bulut                 

Melikşah Üniversitesi

Yrd. Doç Dr. Halim Ulaş                   

Atatürk Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. İsmail Çakır                

Erciyes Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Kamil İşeri                   

Niğde Üniversitesi

Yrd. Doç Dr. Mustafa Altun               

Sakarya Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Turan Temur              

Dumlupınar Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Yusuf Şahin    

Erciyes Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Mehrali Calp Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. İlker Aydın Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Yrd. Doç Dr. Ömer Çiftçi Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Yrd. Doç Dr. Tacettin Şimşek Atatürk Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Yasin Kılıç Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi
Dr. Salim Razi    Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi