Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi - CBUSOS

Prof. Dr. Ahmet GÜÇ 
Doç. Dr. Hacer ÂŞIK EV
Doç. Dr. Erdem HEPAKTAN
Doç. Dr. Çiğdem SOFYALIOĞLU
Doç. Dr. F. Şayan ULUSAN
Yrd. Doç. Dr. Ayvaz MORKOÇ
Araş. Gör. Ahmet AYDIN

 

 

http://dergipark.ulakbim.gov.tr/cbayarsos/index