Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı

Yazı İşleri Müdürü/Editör
Yrd. Doç. Dr. Özkan KESKİN
Dr. Murat KARATAŞ

Editör Yardımcıları
Okt. Barış BORLAT
Arş. Gör. Hayrettin İhsan ERKOÇ


Yayın Kurulu
Doç. Dr. Ali SÖNMEZ
Doç. Dr. Mehmet Fatih YAVUZ
Doç. Dr. Şerif KORKMAZ
Doç. Dr. Muhammet ERAT
Doç. Dr. Reyhan KÖRPE
Yrd. Doç. Dr. Aşkın KOYUNCU
Yrd. Doç. Dr. Burhan SAYILIR
Yrd. Doç. Dr. Cahide Sınmaz SÖNMEZ
Yrd. Doç. Dr. Mithat ATABAY

Yayın Sekretaryası
Arş. Gör. Erhan ACAR
Arş. Gör. Rabia Gülşen ODABAŞ