Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Çalışma ve Toplum

Dergi hakkında bilgi.

Sahibi: 

Birleşik Metal-İş adına Genel Başkan Adnan SERDAROĞLU

 

Genel Yayın Yönetmeni: 

Genel Eğitim Sekreteri Celalettin AYKANAT

 

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü:

Sebahattin GERÇEKER

 

Yayın Yönetmeni: 

Murat ÖZVERİ

 

Tasarım-Teknik Hazırlık:  

Birleşik Metal-İş 

Basın Yayın Dairesi

 

İletişim: Tünel Yolu Cad. No:2   34744   Bostancı-İstanbul

Tel: (0216) 380 85 90  

Faks: (0216) 410 66 26

 

www.calismatoplum.org

eposta:muratozverister@gmail.com

 

 

efa yayınlanan hakemli bir dergidir.