Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Balkan Araştırma Enstitüsü Dergisi

Dergi hakkında bilgi.

Dergi Sahibi

Trakya Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Yener YÖRÜK

Editörler

Prof. Dr. Ahmet GÜNŞEN
Doç. Dr. Fahri TÜRK 

Yazı İşleri Sorumlusu
Arş. Gör. Kader ÖZLEM

Yayın Kurulu

Prof. Dr. Ahmet GÜNŞEN
Prof. Dr. Sibel TURAN
Prof. Süleyman Sırrı GÜNER
Doç. Dr. Fahri TÜRK
Doç. Dr. Ömer Soner HUNKAN
Doç. Dr. İlhan TOKSÖZ