Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Yolu

Dergi hakkında bilgi.

 

Sorumlu Yaz› İşleri Müdürü

Ankara Üniversitesi

Türk İnk›lâp Tarihi Enstitüsü ad›na

Prof. Dr. Temuçin Faik ERTAN

EDİTÖRLER KURULU :

Prof. Dr. Oğuz AYTEPE (Baş Editör)

Prof. Dr. İzzet ÖZTOPRAK (Editör)

Prof. Dr. Bige SÜKAN (Editör)

DANIŞMA KURULU :

Prof. Dr. Fevzi DEMİR (Mersin Üniversitesi)

Prof. Dr. Temuçin Faik ERTAN (Ankara Üniversitesi)

Prof. Dr. İhsan GÜNEŞ (Anadolu Üniversitesi)

Prof. Dr. Neşe ÖZDEN (Ankara Üniversitesi)

Prof. Dr. Semih YALÇIN (Gazi Üniversitesi)

Prof. Dr. Mustafa YILMAZ (Hacettepe Üniversitesi