Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Araştırma Temelli Etkinlik Dergisi ATED

Dergi hakkında bilgi.

Kurucu Editörler

Yrd.Doç.Dr. Ayten KİRİŞ (Muğla Üniversitesi)

Yrd.Doç.Dr. Evrim ERBİLGİN (Muğla Üniversitesi)

Öğr.Gör. Neslihan DEDEOĞLU (Muğla Üniversitesi)