Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Dergi hakkında bilgi.

Editör:

Yrd.Doc.Dr.Saban Dogan

 

Editor Yardımcısı:

Yrd.Doc.Dr.Serdar Uğurlu