Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Dergi hakkında bilgi.

 

Editör

 

 

Doç. Dr. Şenay Sezgin NARTGÜN

 

 

Editör Yardımcısı

 

Doç. Dr. Türkan ARGON

Doç. Dr. Nihal DOĞAN        

Yrd. Doç. Dr. Kadir Vefa TEZEL      

 

 

Dil Editörleri

 

Yrd. Doç. Dr. Salih Kürşad DOLUNAY (Türkçe)       

Yrd. Doç. Dr. Kadir Vefa TEZEL (İngilizce)

 

 

Yayın Kurulu

Prof. Dr. Yaşar AKBIYIK

Prof. Dr. Uğur ALPAGUT

Prof. Dr. Murat ALTUN

Prof. Dr. Ayşe Canan ÇETİNKANAT

Prof. Dr. Tayyip DUMAN

Prof. Dr. Soner DURMUŞ

Prof. Dr. Nesrin KALYONCU

Prof. Dr. Metin ORBAY

Prof. Dr. Murat ÖZBAY

Prof. Dr. Mehmet TAŞPINAR

Doç. Dr. Türkan ARGON

Doç. Dr. Zeki ARSAL

Doç. Dr. Cemal AVCI

Doç. Dr. Mukadder Boydak ÖZAN

Doç. Dr. Yasemin AYDOĞAN

Doç. Dr. Sefa BULUT

Doç. Dr. Mehmet CANBULAT

Doç. Dr. Yusuf CERİT

Doç. Dr. Eyüp COŞKUN

Doç. Dr. Nihal DOĞAN

Doç. Dr. Halit KARATAY

Doç. Dr. Kemalettin KUZUCU

Doç. Dr. Salih Paşa MEMİŞOĞLU

Doç. Dr. Şenay Sezgin NARTGÜN 

Doç. Dr. Zekeriya NARTGÜN

Doç. Dr. Ahmet OCAK

Doç. Dr. Kezban ORBAY

Doç. Dr. Raşit ÖZEN

Doç. Dr. Erkan TEKİNARSLAN

Doç. Dr. Zeynep Deniz YÖNDEM

Yrd. Doç. Dr. Recai AKKAYA

Yrd. Doç. Dr. Zuhal Dinç ALTUN

Yrd. Doç. Dr. Taner ALTUN

Yrd. Doç. Dr. Fatih AYDIN

Yrd. Doç. Dr. Bahri AYDIN

Yrd. Doç. Dr. Mustafa AYYILDIZ

Yrd. Doç. Dr. Bayram BIÇAK

Yrd. Doç. Dr. Zübeyir BULUT

Yrd. Doç. Dr. Tolga ERDOĞAN

Yrd. Doç. Dr. Fatma Kayan FADLELMULA 

Yrd. Doç. Dr. Burcu GÜNAY

Yrd. Doç. Dr. Samettin GÜNDÜZ

Yrd. Doç. Dr. Sevilay KİLMEN

Yrd. Doç. Dr. Esra TURAL

Yrd. Doç. Dr. Meriç Kanbur TUNCEL

Yrd. Doç. Dr. İbrahim KIBRIS

Yrd. Doç. Dr. Faruk ÖZTÜRK

Yrd. Doç. Dr. Ahmet YIKMIŞ

Yrd. Doç. Dr. Dündar YENER

Yrd. Doç. Dr. Kaya YILDIZ

Yrd. Doç. Dr. Serpil Umuzdaş