Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 2 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Investigation of the biology teacher candidates’ environmental literacy in terms of different variables

Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi1, Aksaray Üniversitesi-2, Erzincan Üniversitesi3
Görüntülenme :
571
DOI :
Özet Türkçe :

Yapılan bu çalışmada üniversiteye yeni başlayan biyoloji öğretmeni adaylarının çevre okuryazarlıklarının cinsiyet, yaş, aylık gelir, anne ve babanın eğitim durumu, yaşanılan yerleşim birimi ve çevreyle ilgili bilgileri edinmek için kullandıkları bilgi kaynakları açısından değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Çalışma Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Biyoloji Öğretmenliği Anabilim Dalı’na yeni başlayan birinci sınıf öğrencileri ile yürütülmüştür. Çalışmanın örneklemini 60 biyoloji öğretmeni adayı oluşturmaktadır. Çalışmada betimsel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Çalışmanın verileri çevresel bilgi, çevreye yönelik tutum, çevresel davranış ve çevresel algı alt boyutlarından oluşan Çevre Okuryazarlığı Ölçeği kullanılarak toplanmıştır. Çalışma sonunda biyoloji öğretmenliği anabilim dalı’na yeni başlayan öğretmen adaylarının çevre okuryazarlıklarının orta düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Öğretmen adaylarının çevre okuryazarlığının çevresel bilgi alt boyutunda adayların yaşlarına göre anlamlı bir farklılık olduğu belirlenmiştir (p<0.05). Adayların diğer demografik özelliklerinin çevre okuryazarlıklarına herhangi bir etkisinin olmadığı bulunmuştur (p>0.05). 

Anahtar kelimeler :

,

Özet İngilizce :

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :