Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Sınıf öğretmeni ve sınıf öğretmeni adaylarının okul yöneticiliğinde cinsiyet ayrımcılığına yönelik tutum ve görüşleri

Yazar kurumları :
Rize Üniversitesi1
Görüntülenme :
784
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmanın temel amacı, sınıf öğretmenleri ile sınıf öğretmeni adaylarının bayan öğretmenlerin okul yöneticiliğinde yeterince yer almama nedenleri konusundaki tutum ve görüşlerini belirlemektir. Bu temel amaç doğrultusunda, bu konudaki tutum ve görüşlerin, sınıf öğretmeni ve aday sınıf öğretmenlerinin cinsiyetlerine bağlı olarak farklılaşıp farklılaşmadığı test edilmiştir. Ayrıca bu konudaki tutum ve görüşlerin sınıf öğretmenleri ile aday sınıf öğretmenleri arasında ve birinci sınıfta öğrenim görmekte olan sınıf öğretmeni adayları ile dördüncü sınıflarda öğrenim görmekte olan sınıf öğretmeni adayları arasında istatistiksel olarak anlamlı şekilde farklılaşıp farklılaşmadığı sorusuna cevap aranmıştır. Tarama modeline dayanan araştırmanın verileri Çayeli ilçe merkezindeki ilköğretim okullarında görev yapmakta olan 114 sınıf öğretmeni ile aynı ilçede bulunan Rize Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği programının birinci ve dördüncü sınıflarında öğrenim görmekte olan 192 sınıf öğretmeni adayından, Yarar ve İpek (2009) tarafından geliştirilmiş olan ölçme aracı ile toplanmıştır. Sınıf öğretmeni ve aday sınıf öğretmenlerinin bayan öğretmenlerin okul yöneticiliğinde yeterince yer almama nedenleri konusundaki tutum ve görüşleri iki boyutta incelenmiştir. Sınıf öğretmeni ve aday sınıf öğretmenlerinin bu konudaki kişisel tutum ve görüşleri birinci boyutu, toplumsal tutum ve görüşleri ise ikinci boyutu oluşturmaktadır. Veri çözümleme sonucunda, sınıf öğretmeni ve aday sınıf öğretmenlerinin bu konudaki hem kişisel hem de toplumsal tutum ve görüşlerinin cinsiyete ve konuma (öğretmen ve öğretmen adayı) bağlı olarak istatistiksel açıdan anlamlı düzeyde farklılaştığı gözlenmiştir. Ayrıca cinsiyet ve konumun, kişisel tutum ve görüşler üzerindeki ortak etkisi istatistiksel olarak anlamlı düzeyde gerçekleşirken, toplumsal tutum ve görüşler üzerindeki ortak etkisi anlamlı düzeyde çıkmamıştır. Araştırma sonucunda, bayan öğretmen ve öğretmen adaylarının, bayan öğretmenlerin okul yöneticiliği yapmaları konusunda erkek öğretmen ve öğretmen adayları kadar olumsuz tutum sahibi olmadıkları görülmüştür. Bununla birlikte, bayan öğretmen ve öğretmen adaylarının toplumda kendilerine biçilen cinsiyet rollerini, erkek öğretmen ve öğretmen adaylarından daha çok benimsedikleri gözlenmiştir.

Anahtar kelimeler :

,

Özet İngilizce :

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :