Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Politeknik eğitimin ortaya çıkışı ve uygulamaları

Yazar kurumları :
İnönü Üniversitesi-Türkiye1, Doktora Öğrencisi- Türkiye2
Görüntülenme :
2001
DOI :
Özet Türkçe :

Giriş: Tarihsel olarak ele alındığında, nitelikli ve etkili bir eğitimin yaygın olarak toplumun tüm kesimlerine verilmeye başlanması Rönesans ve Reform hareketlerinden sonra ve daha sonraları sanayi devriminin ortaya çıkışıyla başlamıştır. Ülkelerin felsefi, siyasi ve iktisadi yapılarına göre farklı eğitim akımları ortaya çıkmıştır. Bunlardan birisi de politeknik eğitim anlayışıdır. Bu çalışmanın amacı, Politeknik Eğitimin ortaya çıkışında etkili olan felsefi düşünceleri ortaya koymak ve Politeknik eğitimin uygulamalarını betimsel olarak incelemektir. Yöntem: Araştırma betimsel bir çalışmadır. Politeknik eğitimin ortaya çıkışı ve uygulanması, ilgili kaynaklar taranarak incelenmiştir. Bulgular: Rönesans ve Reform hareketleriyle birlikte, bazı ütopyacılar eğitimin daha erken yaşlarda verilmesi ve yaygınlaştırılması gereğini vurgulayarak politeknik eğitimin tohumlarını atmışlardır. Daha sonra sosyalist eğitimciler, politeknik eğitimle bireyin, bedensel, zihinsel ve üretime yönelik olarak, kapasitesinin geliştirilmesini ve çok yönlü eğitimi amaçlamışlardır. Politeknik eğitim bazı ülkelerde iş ve meslek eğitimi şeklinde gelişim gösterirken, bazı Doğu Blok’u ülkelerinde daha çok üretime yönelik ve çok yönlü kişiliğin geliştirilmesi amacıyla, uygulanmaya çalışılmıştır. Bununla beraber, liberal ekonominin ve kapitalist modelin egemen olduğu diğer birçok ülkede de, bireyleri çok yönlü ve mesleki alanlarda yetiştirmek için politeknik okullar açılmıştır. Ülkemizde ise bu modelin benzeri kısmen, Köy Enstitüleri ile oluşturulmaya çalışılmıştır. Öneriler: Bireyin çok yönlü eğitimini öngören ve bu yolla tüm toplumun daha sağlıklı ve huzurlu bir yapıya kavuşmasını amaçlayan; okulla yaşamı birleştiren ve belli dönemlerde belirli bölge ve ülkelerde uygulaması görülen politeknik eğitim anlayışı bir takım yeni düzenlemelerle günümüzde de uygulamaya konulabilir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :