Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dîvân: Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 30

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Sosyal, siyasî ve dinî yönleriyle yemen hûsî hareketi

Yazar kurumları :
Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi1
Görüntülenme :
517
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışma, 2004 yılında başlayan Yemen'deki Hûsî isyanının arkasındaki örgütlü güç olan Hûsî hareketini tarihsel, sosyal, siyasî ve dinî yönleriyle incelemeyi amaçlamaktadır. Yemen ülkesi bu vesileyle sosyo-politik ve sosyo-dinî açıdan güncel bir tahlile tâbi tutulmayı hak etmektedir. Bu tahlil sadece Hûsî hareketinin tanınmasına bir kapı aralamayacak, buna ilaveten, karmaşık bir sosyal yapıya sahip olan günümüz Yemen'indeki dinî akımlar, sosyal ağları ve si-yasî bağlantılarıyla birlikte daha belirgin bir şekilde fark edilmiş olacaktır.

Özet İngilizce :

This study aims to examine Yemen Huthi movement, which has been in the state of armed in-surgency against Yemeni government since 2004, with its historical, social, political and reli-gious aspects. On this occasion, Yemen deserves to be subjected to an up-to-date analysis from socio-political and socio-religious perspectives. This analysis does not only open a door to identifying the Zaydiyya-rooted Huthi movement, but also more specifically reveals other reli-gious trends with their social networks and political connections in Yemen which has a complex social and religious structure.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :