Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dîvân: Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 30

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kur’an’ı modern bilimlerin işığında okumak:tantâvî cevherî örneği

Yazarlar :
Yazar kurumları :
TDV İslam Araştırmaları Merkezi1
Görüntülenme :
525
DOI :
Özet Türkçe :

Kur'ân'ın cârî bilimsel bilgiler, özellikle de tabiat bilimlerinin verileri ışığında yorumlanması anlamında "bilimsel tefsir", kökleri Abbâsîler dönemindeki tercüme hareketlerine götürülen es-ki bir temayüldür. Bu çalışmada, bilimsel tefsir akımının tarihî gelişimine işaret edildikten son-ra onun en önemli temsilcilerinden biri, hatta modern dönemdeki kurucusu olarak kabul edilen Mısırlı düşünür Tantâvî Cevherî'nin (ö. 1940) yaklaşımı üzerinde durulacaktır. Başta el-Cevâhir olmak üzere birçok eserinde Kur'ân ayetlerini modern bilimler ışığında ele alan Cev-herî'nin yaklaşımı, din-bilim çatışması tezlerini çürütmek ve Müslümanların dikkatini modern bilimlere çekmek türünden gayelere matuftur.

Özet İngilizce :

The category of "scientific commentary," which is defined as the interpretation of the Qur'an in light of the existing scientific concepts and knowledge, particularly of natural sciences, is an old tradition whose roots go back to the Abbasid period. This article will first present an over-view of the historical development of the scientific commentary of the Qur'an, and then exam-ine the perspective of the Egyptian intellectual Tantawi Jawhari (d. 1940), who is considered to be the founder and one of the most important representatives of this approach to the Qur'an in the modern period. Interpreting the Qur'an in light of modern scientific developments in his al-Jawahir and other works, Jawhari's project aims to disprove the idea of a conflict between Is-lam and science on the one hand, and to draw Muslims' attention to modern sciences, on the other.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :