Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dîvân: Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 30

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Gazâlî tercümeleri:osmanlı devri ve 1928 sonrası için bir bibliyografya denemesi

Yazar kurumları :
Türk Tarih Kurumu1
Görüntülenme :
473
DOI :
Özet Türkçe :

Gazâlî'nin (1058-1111) eski ve yeni harflerle Türkçeye tercüme edilmiş eserlerinin bibliyogra-fik künyelerini ihtiva eden bu çalışma, "Osmanlı Devri" ve "1928 Sonrası" şeklinde iki ana kı-sımdan oluşmaktadır. Tespitlerimize göre Gazâlî'nin ünlü eserleri İhyâu ulûmi'd-dîn ve Kîmyâ-yı Saâdet tercümeleri Osmanlı devrinde bütünüyle hiç basılmamışken, Tehâfütü'l-felâsife'nin ilk tercümesi de Cumhuriyet döneminde gerçekleştirilmiştir. Eyyühe'l-veled'in "tercümesi" ola-rak Osmanlı devrinde defalarca basılan eser ise Süleyman b. Cerâ''a ait bir ilmihâl kitabıdır ve bu eser Cumhuriyet devrinde de sadeleştirilerek defalarca basılmıştır. 1928 sonrasında Gazâ-lî'den ilk metin tercümesinin hangisi olduğu, Gazalî'ye ait eserlerden hangisinin ilk kez hangi tarihte basıldığı ve Gazâlî mütercimlerinin kimler olduğu bibliyografyada ortaya konulmuş ve ulaşılabilen matbu tercümelerin künyeleri kitap adlarına göre tasnif edilerek sıralanmıştır

Özet İngilizce :

This article contains the bibliographical references of translations from al-Ghazali (1058-1111) in Ottoman and Modern Turkish. It covers two major periods, including the “Ottoman era” and the “Post-Alphabet Revolution era.” An historical survey of these translations shows that the translations of al-Ghazali s two most popular books, Ihya al-ulum al-din and Kimya-e Sa‘adat, were never fully published in the Ottoman period whereas his Tahafut al-falasifa was first translated during the Republican era. On the other hand, a pamphlet known as the translation of al-Ghazali’s Ayyuha al-walad and published several times during the Ottoman period, is actu-ally Sulaiman ibn Jara’s catechistic book, which has also been simplified and published several times during the Republican era. The present article also contains information on the first trans-lation from al-Ghazali after 1928, the first publication dates of his works in Turkish and their translators. Finally it gives a list of the published translations from al-Ghazali in alphabetical order.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :