Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2009 , Cilt , Sayı 24

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Zihinsel engelli çocuğa sahip olan annelerin kaygı düzeylerini azaltıcı eğitim programının annelerin durumluk ve sürekli kaygı düzeylerine etkisi

Yazar kurumları :
Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi1, Fatma Menekşe Uygulama Okulu2
Görüntülenme :
448
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmanın amacı, engelli çocuğa sahip olan annelere uygulanacak kaygı azaltımına yönelik eğitim programının, engelli çocuklara sahip olan annelerin durumluk ve sürekli kaygı düzeylerine etkisi araştırmaktadır. Araştırma 2007–2008 öğretim yılında, öğretilebilir çocukların annelerine yönelik gerçekleştirilmiştir. Araştırmamızda deneysel model kullanılmıştır Araştırmaya kontrol grubu ve deney grubunun her ikisinde de 10 anne olmak üzere toplam 20 anneyle çalışılmıştır. Deney grubunda yer alan annelere sekiz oturumda oluşan kaygılarını azaltmaya yönelik eğitim programı uygulanmıştır. Uygulanan eğitim programı sonucunda annelerin hem sürekli hem de durumluk kaygı düzeylerinde bir değişiklik meydan gelip gelmediği araştırılmıştır. Elde edilen sonuçlara baktığımızda da annelerin sürekli ve durumluk kaygı düzeylerinde eğitim programımızın etkili olduğunu görmekteyiz.

Özet İngilizce :

The purpose of the research is to examine the effect of a training program directed towards the mothers who have handicapped children. The study conducted on the mothers of mentally retarded children children in 2007-2008 academic years. Experimental model was adopted. 20 parents participated in the study who were grouped as 10 person for the experiment and 10 person for the control groups. A training program for lessening anxiety was applied to the experimental group. At the end of the process, it was examined whether or not any change happened in state and trait anxiety level of the mothers. The results indicate that our training program has an effect on the anxiety level of the aforementioned mothers.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :