Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 28

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Yerel yönetimlerde örgüt kültürünün örnek olay kapsamında değerlendirilmesi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Sakarya Üniversitesi1
Görüntülenme :
443
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı, yerel yönetimlerde bir bütün olarak ele alınması gereken örgüt kültürünün önemini vurgulamak ve bir yerel yönetim kurumunda faaliyette bulunan personelin örgüt kültürü algılarını belirlemektir. Bu amaç doğrultusunda örnek olay kapsamında inceleme yapılan örgütte mevcut ve baskın olan örgüt kültürü boyutları ortaya çıkarılarak hangi boyut ya da boyutların örgüt çalışanları tarafından daha fazla benimsendiği değerlendirilmiştir. Nitel ve nicel yöntemlerin birlikte kullanıldığı araştırma için 281 kişi ile anket, 11 kişi ile mülakat yapılmıştır. Araştırma sonuçları, örgütte başarı ve destek kültürü boyutlarının ön planda olduğunu göstermiş, bu sonuç örgütün genç bir kültüre sahip olmasına rağmen çalışanlar tarafından benimsendiği sonucunu ortaya çıkarmıştır.

Özet İngilizce :

This study aims to focus on organizational culture which should be evaluated as a whole in local authorities and to determine employees’ perception of organizational culture. For that purpose, in the organization taken as case study, available and overwhelming dimensions of organizational culture are revealed and dimension or dimensions that are adapted by organization’s personels are also evaluated. Quantitative and qualitative methods are used for the survey which includes questionaire (281 persons) and by interview (11 persons). Research results are showed that success and support culture in organization is in the foreground. And by that result, it is revealed that the organization’s culture is new, but at the same time it is adapted by its employees.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :