Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2009 , Cilt , Sayı 25

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Yerel yönetim birimi olarak türkiye de il özel idareleri

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Malatya Vali Yrd1
Görüntülenme :
499
DOI :
Özet Türkçe :

Yerel yönetimler, yerel kamu hizmetlerinde etkinliği ve verimliliği esas alan, halkın yönetime daha çok katıldığı, demokratik değerlerin daha derin ve yaygın biçimde gelişme ortamı bulduğu özerk kuruluşlardır. Verdikleri yerel hizmetler, insan yaşamını doğrudan etkileyen ve insanların en yakından izledikleri ve değerlendirdikleri hizmetlerdir.Ülkemizde de, küreselleşme ve Avrupa Birliği sürecinde öne çıkan konulardan birisi bu kuruluşların yapılanmaları ve işlevlerindeki değişimler olmuştur.Avrupa Birliği'nin yerel yönetimlerin örgütsel yapılarına ve işleyişlerine yaklaşım biçimi Türk yerel yönetimlerindeki değişimi de hızlandırmaktadır.Gerek belediyelerle ve gerekse il özel idarelerle ilgili son yıllarda önemli yasal düzenlemeler yapılmıştır. Köylerle ilgili mevzuat çalışmasının ise devam ettiği yönünde basında haberler yer almaktadır. Yapılan yeni düzenlemelerin belediye ve özel idarelerin Türk kamu yönetimi sistemi içindeki konumunu ve işlevlerini ne ölçüde değiştirdiğini gösterecek yeterli veri henüz mevcut değildir. Özellikle, yeni kamu yönetimi yaklaşımlarının (stratejik yönetim, performans yönetimi, hesap verebilirlik, yerel yönetişim vb.) ülkemiz yerel yönetimlerince etkin olarak kullanılabildiğini gösteren belirtiler oldukça sınırlıdır. Bu makalede; yerel yönetim olgusu, Türkiye'deki yerel yönetimler ve ağırlıklı olarak da il özel idarelerinin gelişim süreci, yapıları ve işleyişleri ile bu kuruluşların güncel sorunları analiz edilmektedir.

Özet İngilizce :

Local governments are quasi-independent organizations that aim effectiveness and efficiency in local public services where democratic values are deepened as well as widened further through direct participation of citizens into governance processes. The services provided by the local governments are those which not only directly affect the lives of citizens but also are closely followed up and evaluated. One of the outstanding issues within the context of globalization and European integration processes in Turkey has been restructuring of local governments and the subsequent transformation of their functions. The recent changes in the EU local governance structures and their functions accelerate the transformation of Turkish local government especially in terms of institutional structures and functions. Both municipalities and special provincial administrations have been the subject of regulatory reform in the recent years. This is likely to be extended to regulations concerning the villages as it is now and then mentioned in the media. However, there is hardly any data to assess the position and functions of the municipalities and the special provincial administrations within Turkish public administration system. Especially, data and evidence related to the practice of New Public Administration approaches (such as strategic management, performance appraisal, accountability, local governance, etc) are rather limited. Consequently, in this paper, the notion of local government, and local governments in Turkey, more explicitly, the evolution of special provincial administrations, their structure, functions as well as their current problems are analyzed in the light of recent trends and developments.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :