Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 2 , Sayı 32

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Xvi. yüzyılın sonu ve xvii. yüzyılın başlarında bolu’da sosyal hayat

Yazar kurumları :
Kırıkkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi1
Görüntülenme :
582
DOI :
Özet Türkçe :

Bir bölgenin sosyal ve ekonomik durumunun ortaya çıkarılmasında şer'iye sicillerinde yer alan tereke kayıtları araştırmacılara büyük ölçüde kolaylık sağlamaktadır. Bu kayıtlarda ölen bir kimsenin geride bıraktığı her türlü menkul (nakit para, altın ve gümüş vs.)ve gayr-ı menkul (ev,dükkân,han,hamam,arsa,tarla çiftlik vs.) eşyanın yanı sıra vereselerin tek tek isimlerinin belirtilmesi dönemin nüfus yapısı (Müslim ve gayr-ı müslim) ve sayısı konusunda da önemli ip uçlarıvermektedir. Tereke defterleri esas alınarak yapılan bu çalışmada; anılan döneme ait Bolu'da bulunan evler ve özellikleri ile evlerde kullanılan eşyalar, aile hayatı (eş sayıları, çocuk sayıları, mehir durumları),sosyal hayatın vazgeçilmez unsuru olan kitaplar ile yörede kullanılan isimler ve lakaplar ortaya konulmaya çalışılmıştır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

The terekeminuteslocated in Şeri'yyerecordsets provides there searchers with a point of view towards the economicaland social structure of a region or location. The details in these recordsets were included not only all possessings (movable and immovable properties) of the passed away one but also the personal profiles of the inheritor swhich should be considered as a vital point to envisage the populational structure (Muslims and non-Muslim)of the period. This study aims to portray the family life (number of the spouse sandkids, stipulations), equip mental and civil features of the houses, books as the vital objects of the social life, name sandnick names used in Bolu neighbourhood during the mentioned periods bye laborating on the inheritance recordsets.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :