Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 2 , Sayı 26

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Web sitelerinin pazarlanmasında estetik özelliklerin rolü: online gazeteler üzerinde bir araştırma

Yazar kurumları :
Karadeniz Teknik Üniversitesi, İİBF1, Gümüşhane Üniversitesi, İİBF2
Görüntülenme :
515
DOI :
Özet Türkçe :

Müşteri tatmini, satın alma karar sürecinde önemli bir unsur olduğundan, işletmelerin devamının sağlanması için gereklidir. Ancak müşteriler ürün/hizmetlerin sadece fonksiyonel özellikleri ile tatmin olmaz. Ürün/hizmete ilişkin estetik özelliklerin de müşteri tatmininde etkili olduğu bilinmektedir. Dolayısıyla bu çalışmanın amacı, online hizmet pazarlanmasında estetik özelliklerin müşteri tatmini üzerindeki etkisini ortaya koymaktır. Gazetelerin web sayfalarına ilişkin estetik özelliklerin müşteri tatmini üzerindeki etkilerinin yanı sıra gazetelerin kullanımına ilişkin demografiklerin, müşterilerin tatmin düzeyleri üzerinde farklılığa neden olup olmadıkları da araştırılmaktadır. Yüz yüze anket yöntemiyle elde edilen verilerin analiz edilmesiyle estetik özelliklerden çekicilik, eşsizlik, dizayn, stil ve yaratıcılığın müşteri tatmini üzerinde etkili olduğu; kullanım demografiklerinin de müşterilerin tatmin olma düzeylerinde anlamlı bir farklılığa neden olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Özet İngilizce :

Because of the fact that customer satisfaction is an important element on the process of purchasing decision, customer satisfaction is necessary for providing continuance of business. It is known that customers are not only satisfied with functional factors of products/services; aesthetic factors of products/services are also effective on the customer satisfaction. Accordingly, the aim of this paper is to show the effect of aesthetic factors of online marketing on the customer satisfaction. It is analyzed that the influence of aesthetic factors of newswires on customer satisfaction, besides it is also examined that whether the consumption demographics of newswires make difference on customer satisfaction level. The data is acquired by the way of conducting survey to customers of face to face. The data analyzed shows that attractiveness, uniqueness, design, style and mystery which are some of the aesthetic factors are effective on the customer satisfaction and that consumption demographics also create significant difference on customer satisfaction level.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :