Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2009 , Cilt , Sayı 23

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

ürün tasarım ve ürün hayat seyrinde maliyetlerin stratejik yönetimi

Yazar kurumları :
Dumlupınar Üniversitesi, Gediz Meslek Yüksekokulu1
Görüntülenme :
632
DOI :
Özet Türkçe :

Küresel rekabet, müşteri tercihleri ve teknolojide sürekli değişim, iş süreçlerindeki değişimin büyüyen baskısı, yöneticilerin ürün, kalite, fonksiyonellik ve satış fiyatı üzerindeki hâkimiyetini ortadan kaldırmıştır. Bunun için işletme yöneticileri kendi iş süreçleri ve maliyetlerini yönetmeye başlamışlardır. Böylece yönetim kavramında meydana gelen değişimler doğrultusunda stratejik maliyet yönetimi tartışılmaya başlanmıştır. Stratejik maliyet yönetimi, maliyetleri hem finansal amaçlar hem de maliyet avantajı sağlamak için kısa dönemli olduğu kadar, daha uzun dönemli yönetmektir. Stratejik maliyet yönetimi, işletmelerin stratejik pozisyonlarını sürekli geliştirmek ve ürün/hizmet maliyetlerini düşürmek için maliyet yönetim tekniklerini uygulamasıdır. Çalışmamızda mevcut ve yeni ürünlerin maliyetlerinin stratejik yönetiminde kullanılabilecek araçlar incelenmiştir. Yeni ürün maliyetlerinin yönetilmesinde değer mühendisliği, kalite fonksiyon yayılımı, hedef maliyetleme ve faaliyet tabanlı maliyetleme gibi araçlar kullanılabilir. Mevcut ürün maliyetlerinin yönetilmesinde faaliyet tabanlı maliyetleme ve kaizen maliyetleme kullanılabilir.

Özet İngilizce :

Global competition, continual change in customer request and technology and increasing pressure of change has removed domination of managers above quality, function and prices of products. Because of this, managers have started to manage own work process and costs. Thus, strategic cost management come to the discussion through the changing's on the management concepts.Strategic cost management is about managing costs for both financial and competitive advantage, longer-term as well as short term. It is the application of cost management techniques so that they simultaneously improve the strategic position of a firm and reduce costs. It is investigated in our study the tools which is used in strategic cost management the costs of new product and extant products. Such tools as value engineering, quality function deployment, target costing and activity based costing can be used in management cost of new products. Also activity based costing and kaizen costing are used in management cost of existing products.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :