Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2009 , Cilt , Sayı 23

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

üretici – bayi ilişkileri: beyaz eşya sektöründe bayilerin ilişkiyi sürdürme niyetini etkileyen faktörler üzerine bir araştırma

Yazar kurumları :
Gebze Yüksek Tek.Enstitüsü, İşletme Fakültesi1, Uludağ Üniversitesi,İnegöl Meslek Yüksekokulu2
Görüntülenme :
480
DOI :
Özet Türkçe :

Akademik literatürde ve iş hayatında, üreticibayi ilişkilerinin geliştirilmesine verilen önem gün geçtikçe artmaktadır. Bayiler, işlem maliyetlerinin düşürülmesinde en fazla katkıyı sağlayacak üreticilerle işbirliğini hedeflemektedirler. Bunun için üreticinin sağladığı bilgi paylaşımı, sorun çözmek için etkili iletişim kurma, güvenilir olma ve piyasa tecrübesi bayi bakımından ticari ilişki sürdürmede birer fırsat olarak değerlendirilmektedir. Geliştirdiğimiz model Marmara Bölgesinde 239 bayi işletmesi üzerinde test edilmiştir. Araştırma sonuçları artan bilgi paylaşımının, etkili iletişimin, üretici tecrübesinin ve üreticiye duyulan güvenin bayi işletmesine maliyet avantajı sağladığı ve bu maliyet avantajının da üreticiyle ticari ilişkiyi sürdürme düşüncesini pekiştirdiğini göstermektedir.

Özet İngilizce :

Manufacturer – Dealer Relationships and factors affecting dealers' intention for relationship continuity: An investigation in household appliances industry In academic literature and working life, the importance given to the development of the manufacturer – dealer relationships becomes more important day by day. Sellers aim to collaborate with manufacturers who will contribute the most to reduce the transaction cost. Therefore, the dealer's knowledge sharing, his effective communication to solve problems, his reliability and market experience are estimated as an opportunity to maintain commercial relationships in point of dealers. The model we developed was tested on 239 dealer firm in Marmara Region. The results of the survey point out that the increasing knowledge sharing, the efficiency in communication, the dealer's experience and confidence about the manufacturer firm give the cost advantage to the dealer company and this cost advantage reinforces the idea of maintaining the commercial relationships with the manufacturer.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :