Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 33

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

üniversite öğrencilerinin geleneksel ve internet gazeteciliğine ilişkin görüşleri: akdeniz üniversitesi örneği

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Akdeniz Üniversitesi1
Görüntülenme :
475
DOI :
Özet Türkçe :

"İnternet gazeteciliği geleneksel gazeteciliğin tahtını sarsıyor mu? Genç nesiller hangi tür gazeteciliği tercih ediyor?" gibi soruların cevaplarının araştırıldığı bu çalışmada, son yıllarda hızla büyüyen internet gazeteciliği ile geleneksel gazeteciliğin okuma alışkanlıkları karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Araştırmada Akdeniz Üniversitesinde öğrenim gören 240 öğrencinin görüşleri alınmıştır. Öğrencilerin gazete okuma alışkanlıkları betimsel istatistik yöntemleri kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre, üniversite öğrencileri genellikle internet gazeteciliği ve geleneksel gazeteciliği farklı olarak değerlendirmekte ve birini diğerine tercih etmemektedirler. Ayrıca internet gazeteciliği ne kadar gelişirse gelişsin geleneksel gazeteciliğin yerini alamayacağına inanmaktadırlar. İnternet gazeteciliğini tercih edenler daha çok görselliği, güncelliği ve özgürlüğü tercih sebebi olarak göstermektedirler. Ailelerinin gelir düzeyi ile geleneksel gazete okuma oranı arasında anlamlı bir ilişki varken internet gazetesi okumaları arasında anlamlı bir ilişki tespit edilmemiştir. Bu araştırma gelişmekte olan internet gazeteciliği ile geleneksel gazeteciliğin okuma alışkanlıklarının karşılaştırmalı olarak incelemesi yönünden bir imkân sağlarken, bundan sonra yapılacak araştırmalara ışık tutacağına inanıyoruz.

Özet İngilizce :

Reading habits of online journalism growing rapidly in recent years and traditional journalism were compared in this study by addressing to questions of "Does online journalism will take over the leadership of traditional journalism? What kind of Journalism do young generations prefer?" Sample constituted 240 students at Akdeniz University. Students' newspaper reading habits were analyzed using descriptive statistics. The results revealed that university students often considered online journalism and traditional journalism individually and they didn't prefer one to the other. They believed that online journalism cannot replace traditional journalism, no matter how much it develops. Those who preferred online journalism indicated that being more visual, up-dated and freedom were the key factors to prefer. Significant relationship was found between families' income level and traditional newspaper reading rate, but families' income was not correlated with online newspaper reading rate. This research is providing an opportunity to review of reading habits for online journalism and traditional journalism comparatively and we believe that this research will assist further ones.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :