Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 30

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

üniversite öğrencilerinin çevresel duyarlılıkları ile çevresel davranışlarının yapısal eşitlik modeliyle araştırılması

Yazar kurumları :
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, İstatistik Bölümü1
Görüntülenme :
490
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada üniversite öğrencilerinin çevresel duyarlılıkları ve tutumlarının çevresel davranışlarına etkisi bir model yardımıyla araştırılmıştır. Verilerin analizinde, gizil değişkenler arasındaki karmaşık nedensel ilişkileri bir model ile betimleyen Yapısal Eşitlik Modelleri(YEM) kullanılmıştır. Geliştirilen modelde çevresel duyarlılığın çevresel tutumdaki değişimin %54' ünü, çevresel tutumların ise çevresel davranıştaki değişimin %28' ini açıkladığı bulunmuştur.

Özet İngilizce :

In this study, the effect of environmental sensitivities and attitudes of the university students on the environmental behavior was searched with the help of a developed model. Structural Equation Model, that describes the complicated causative relations between the latent variables with a model, was used in the analysis of the data. In the developed model we found that environmental sensitivity explains 54% of the variation in the environmental attitude and environmental attitudes explain 28% of the variation in the environmental behavior.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :