Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 31

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye’nin afrika ile ilişkilerinde proaktif politikalarının teorik analizi: konstrüktivist teori, eleştirel teori ve uluslararası toplum teorisi

Yazar kurumları :
Sakarya Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü1
Görüntülenme :
634
DOI :
Özet Türkçe :

Türkiye'nin Afrika ile ilişkilerini kuramsal analizle birlikte sunmayı hedefleyen çalışma, konstrüktivist, eleştirel ve uluslararası toplum teorileri temelinde Kıta ile ilişkileri açıklamaya çalışacaktır. Öncelikle her üç teorinin de neden çalışma için uygun görüldüğü ve hangi tezleri savunduğu ifade edilecek daha sonra da Türkiye'nin Afrika politikalarının tarihsel arka planı Osmanlı dönemi ilişkilerden itibaren ele alınmaya başlanacaktır. Osmanlı sonrasında cumhuriyet Türkiyesinin 1998 Afrika'ya Açılım Eylem Planı'na kadar geçirdiği süreç, yine üç kuram çerçevesinde analiz edilecek ve son olarak 1998 yılı yeni bir milat kabul edilerek sonrasındaki Türkiye-Afrika ilişkilerinin ve Türk dış politikasının çok boyutluluğunda Afrika'ya yönelişinin dönüşümü üzerinde teorik analiz yapılarak üzerinde önemle durulacaktır. Tarihsel arka plan, uluslararası sistemin dinamikleri ve ulusal yapıdaki değişkenlerin tümü gözetilerek yapılacak olan teorik analizlerde Türkiye'nin proaktif politikalarının değerlendirmesi de yapılmaya çalışılacaktır.

Özet İngilizce :

The article aiming at representing Turkish-African relations will be based on theoretical analysis which will try to explain relations with the Continent by based on constructivist, critical and international community theories. First, it will be explained why these theories are suitable to resume the mutual relations and then historical background of Turkey's Africa policies will be dwelt on starting from the Ottoman period. The phase, which the post-Ottoman republican Turkey went through until the Expansion to Africa Action Plan of 1998, will again be analyzed within the framework of three theories, and finally, by accepting the year 1998 as a new milestone, it will be emphasized on the Turkish-African relations in the following period and on the transformation of the orientation of the Turkish foreign policy towards Africa in its multidimensionality, by conducting a theoretical analysis Also evaluation of Turkey's proactive policies will be made in theoretical analysis that will be made by paying attention to historical background, international system dynamics and national structures variables.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :