Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 2 , Sayı 26

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye’de emeklilik yatırım fonlarının performans değerlendirmesi

Yazar kurumları :
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon Meslek Yüksek Okulu1, Karadeniz Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi2
Görüntülenme :
474
DOI :
Özet Türkçe :

Uluslararası sermaye piyasalarında önemli bir paya sahip olan emeklilik yatırım fonları Türkiye'de henüz gelişme aşamasındadır. Bu aşamadaki fonların gösterdikleri performans hem sermaye piyasaları hem de yatırımcılar için önem taşımaktadır. Bu çalışmanın amacı, Türkiye'deki emeklilik yatırım fonlarının performanslarının ölçülmesi ve gösterge endeksi ile karşılaştırılmasıdır. Çalışmada, fonların performansları gösterge endeksi ile karşılaştırılacağından portföylerinin büyük bir kısmı hisse senedinden oluşan büyüme amaçlı hisse senedi fonları değerlendirmeye alınmıştır. Bu amaçla, öncelikle genel olarak portföy performans ölçütleri açıklanmış, daha sonra emeklilik yatırım fonlarının bu ölçütlere göre risk-getiri açısından değerlendirmesi yapılmıştır. Kullanılan yöntemlere göre farklı sonuçlara ulaşılmış olmakla birlikte, değerlendirmeler sonucunda Türkiye'deki emeklilik yatırım fonlarının gösterge endeksine göre istatistiksel olarak üstün veya düşük performans göstermedikleri, bir başka deyişle performanslarının gösterge endeksiyle aynı düzeyde olduğu ortaya çıkmıştır.

Özet İngilizce :

Pension investment funds having an important part in the international capital markets are just on growing process in Turkey. The performance of these funds is quite important for both capital markets and investors. The aim of this study is to measure performance of pension investment funds in Turkey and to compare with benchmark index. In this study, equity funds consisting of stocks a major part of its portfolio have taken into evaluation, because funds performance will be compared with benchmark index. For this purpose, firstly it is explained generally portfolio performance criterions. Afterwards, pension investment funds have been evaluated according to these criterions with regard to risk and return. Different results have been reached according to implemented approaches. Nevertheless, it is appeared that pension investment funds in Turkey haven't indicated high or low performance according to benchmark statistically. In other words, pension investment funds have same performance with benchmark.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :