Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 2 , Sayı 32

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye’de çimento sektöründeki belirsizlikler ve türk çimento sektörünün swot analizi

Yazar kurumları :
Optimize Danışmanlık1, Anadolu Üniversitesi İ.İ.B.F. İktisat Bölümü2
Görüntülenme :
846
DOI :
Özet Türkçe :

Belirsizlik karar verme sürecinde bir seçeneğin birçok farklı sonucunun gerçekleşebileceği ancak bu farklı sonuçların gerçekleşme olasılıklarının bilinmediği durumlar olarak ifade edilmektedir. Karar vericinin gelecek hakkındaki görüşünü etkileyen ve sürpriz şeklinde ortaya çıkan belirsizlik fiyat belirsizliği, teknolojik belirsizlik ve fiyat-teknoloji belirsizliği olmak üzere başlıca üç biçimde oluşmaktadır. Belirsizlik altında firma davranışları firmanın faaliyet gösterdiği sektörün durumuyla doğrudan ilişkilidir. Organizasyonların güçlü ve zayıf yanlarını irdeleyen ve çevresindeki tehditleri bertaraf ederek fırsatlardan yararlanmasını sağlayan SWOT analizi ise stratejik yönetim döngüsünde önemli rol oynamaktadır. Türkiye'de çimento sektörü 4,5 milyar Dolar'lık cirosu ve 1 milyar Dolar'lık ihracatıyla ülke ekonomisinde önemli bir yere sahiptir. Çimento sektörü yaşanan ekonomik krizlerden büyük oranda etkilenen sektörlerden biri olup birçok belirsizlik içermektedir. Bu çalışmada, Türkiye'de çimento sektöründeki belirsizlikler incelenerek, Türk çimento sektörünün SWOT analizi yapılmıştır.

Özet İngilizce :

Uncertainty is defined as a situation in which many outcomes of a particular alternative are possible but the probability of each outcome is unknown in decision making process. Uncertainty, which is composed of three forms as price uncertainty, technological uncertainty, and price-technological uncertainty, influences the evaluation process of future events and arises as surprises. Behaviors of firm under uncertainty are directly related to state of the industry in which the firm operates. SWOT analysis, which explicate the strenghts and weaknesses of the firm and analyze the opportunities and threats around the firm, plays very important role in the strategic management cycle. Cement industry having 4,5 billion Dollars revenue and 1 billion Dollar export volume plays very important role in Turkey's economy. Turkish cement industry is very sensitive to economic crisis and involves many uncertainties. In this study, the uncertainties in Turkish cement industry were analyzed and the SWOT analysis of Turkish cement industry was performed.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :