Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2009 , Cilt , Sayı 25

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye nin enerjide dışa bağımlılık ve enerji arz güvenliği sorunu

Yazar kurumları :
Uşak Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü,1
Görüntülenme :
582
DOI :
Özet Türkçe :

Bir ülkede, üretimde kullanılan temel girdi olan enerjinin; yeterli miktarda, kesintisiz, en az maliyetle, çevreye en zarar veren yöntemlerle ve güvenilir bir şekilde temin edilmesi enerji politikasının temel amacıdır. Türkiye'de ekonomik büyüme ve tüketim kalıplarındaki gelişme ile birlikte artan enerji talebinin, yerli kaynaklar yerine ağırlıklı olarak dış kaynaklardan karşılanması; enerji arz güvenliği sorununun sürekli olarak gündemde kalmasına neden olmaktadır. Türkiye'nin enerji arz güvenliğinin sağlanması; kısa vadede enerji üretiminde yerli kaynakların daha etkin kullanılmasına, doğalgaz başta olmak birincil enerji kaynaklarının ithal edilen ülke sayısının artırılarak kaynak çeşitlendirmesine gidilmesine ve uzun vadede dışa bağımlılığı azaltan nükleer santraller gibi alternatif enerji yatırımlarının devreye sokulmasına bağlıdır. Bu çalışmada, Türkiye'nin enerji üretim ve tüketimi, enerjide dışa bağımlılık ve enerji arz güvenliği sorunu analiz edilmektedir.

Özet İngilizce :

In a country, the basic purpose of energy policy is to obtain sufficient energy without interruption, at the lowest cost, with methods lest hazardous to environment and in a reliable manner. With economic growth and development in consumption patterns in Turkey the demand for energy has increased, which is mostly met by foreign resources rather than national ones. This practice is the reason for which energy supply safety is always on the agenda. Supply safety of Turkey in the short term depends on more effective use of national resources, diversification of the countries from which primary energy sources, in particular natural gas, is being imported, and introduction of alternative energy investments like nuclear energy which decreases foreign-source dependency. This paper analyses energy production and consumption, foreign-source dependency for energy and energy supply safety in Turkey.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :