Sayı : 2
Adorno'nun Estetik Kuramı Bağlamında Müzik Eserlerinde İçerik Analizine Yönelik Bir Model Önerisi
İlker KÖMÜRCÜ

1.4K 129

Öz Bu araştırmada müzik eserlerinin içerik analizinin yapılabilmesine yönelik bir model önerisi yapılandırılmış ve bu modeli örneklemek amacıyla Bülent Arel’in Stereo Electronic Music No.1 adlı eserinin içerik analizi yapılmıştır. İçerik analizine yönelik model önerisinin yapılandırılmasından kuram olarak Adorno’nun estetik kuramı, yöntem olarak Feldman’ın eleştiri yöntemi kullanılmıştır. Adorno’nun estetik anlayışı çerçevesinde ayrıntılı ve tanımlayıcı veriler ışığında ortaya koyulan içerikle ilgili ölçütlerin belirlenmesinde tümevarımcı bir yaklaşım izlenmiştir. Araştırma sonunda, Stereo Electronic Music No.1 adlı eserin içerik analizi yapılmış, Adorno estetiği bağlamında içerikle ilgili temel nitelikleri açığa çıkarılmıştır. Yapılan eser incelemesi sonucunda, ortaya konulan modelin müzik eserlerine yönelik içerik analizi yapmak için uygun olduğu sonucuna varılmıştır.
Anahtar Kelimeler: İçerik, İçerik Analizi, Estetik

Kaynakça

Adorno, T. W. (1973). Negative dialectics. (İng. Çev: E. B. Ashton). London: Routledge & Kegan Poul.
İlker KÖMÜRCÜ
253/5000Hizmetimizi sunmamıza ve geliştirmemize, içerik ve reklamları uyarlamamıza yardımcı olması için çerezleri kullanıyoruz. Devam ederek çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz. Telif hakkı © 2020 Elsevier B.V. veya onun lisans verenleri veya katkıda bulunanları. ScienceDirect ®, Elsevier B.V.'nin tescilli ticari markasıdır.
253/5000Hizmetimizi sunmamıza ve geliştirmemize, içerik ve reklamları uyarlamamıza yardımcı olması için çerezleri kullanıyoruz. Devam
ederek çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz. Telif hakkı © 2020 Elsevier B.V. veya onun lisans verenleri veya katkıda bulunanları.
ScienceDirect ®, Elsevier B.V.'nin tescilli ticari markasıdır.